Olympic Museum, Athens>>

Tuesday, February 1st, 2011

Последният проект, над който се трудихме в предишните 2 седмици:)

Обект: Олимпийски музей в Атина /дипломна работа, катедра Сградостроителство, УАСГ/

Архитектура: арх.Веселина Петкова /честито за титлата, колега!/

Модели: арх.Веселина Петкова + Google;)

Визуализация: арх.Владислав Дечев

Минахме през няколо варианта на пост-обработка на картинките, особено нощните. В крайна сметка този е трети (среден между първите два). Обектът беше предизикателство както от архитектурна, така и от визуализаторска гледна точка – намира се в сърцето на Атина, в непосредствена близост до Храма на Зевс и Акропола, което направи моделирането на околната среда една идея по-деликатно. За щастие Google предлага възможности, които пестят не само време, но и мноого нерви;)

Да пожелаем успех на новият (от днес) колега : арх.Веси Петкова!

__

__