Бизнес Център, Х.Ибсен / София

четвъртък, ноември 1st, 2012

Бърза концепция за реален имот в София – Бизнес център на ул.Х.Ибсен.

___

Предоствен беше одобрен работен устройствен план, който служеше като стартова точка и който до голяма степен постави сериозни ограничения в дизайна. Сградата беше проектирана с идеята за висококачествен продукт: отворени офиси с минимални общи части.

___

Основната 3Д сцнеа бе моделирана от колегата ми Самуил Иванов а материалите и детайлите от средата са дело на Стойчо Илиев.

___

Архитектура: Владислав Дечев / SGI

Моделинг: Владислав Дечев, Самуил Иванов и Стойчо Илиев / SGI

Рендеринг и постобработка: Владислав Дечев