About

..:wireFrame Studio – TheBlog:..

I am Vladislav Dechev. This is my sharing space.

I am an architect, but along that I’m doing like a million other stiff with my computer:).. I’m constantly trying to evolve and to enrich the field of my abilities.
Here you can find almost the ultimate visual experience: architecture, 3D visualizations, graphic presentations and design materials, photography a bit videography, some tutorials for architectural drawing, rendering, modeling and actually everything that I have the passion to do.

Hope you like it!

Enjoy

___

Vladislav Dechev

Аз съм Владисав Дечев. Това е моето място за споделяне.

Архитект съм, но заедно с това правя още поне милион неща с компютъра си:) Постоянно се опитвам да се развивам и да обогатявам полето на способностите си.

Тук може да намерите почти пълното визуално изживяване: архитектура, 3Д визуализации, графични презентации и дизайн, фотография, малко видеография, видео-утоци за архитектурно чертане, рендериране, моделиране и в общи линии всичко,  което имам страстта да правя.

Надявам се да ви е полезно!

Владислав Дечев